•    Srce Jezusovo, usmili se nas! Če smo se v mesecu maju zvesto zbirali pri pobožnosti na čast Matere Božje, ki jo s prisrčnim imenom imenujemo “šmarnice”, se v mese...

   
 •   Spet kliče nas venčani maj! Pomlad je premagala zimski hlad in življenje se je prebudilo iz navidezne smrti zimskega počitka. Veselje velike noči še odmeva v naših cerkvah,...

   
 •   Kristus je vstal, resnično je vstal! Starodavni pozdrav, ki so ga naši bratje vzhodni kristjani ohranili vse do danes, odmeva v srcih vernih in kot luč premaguje temo. Besede, ki so ...

   
 •   Jezus, Marija, Jožef – sprejmite našo ponižno prošnjo V mesecu marcu se vse dni v postnemu času posvečujemo, vendar med postnimi dnevi izstopata dva slovesna praznika: ...

   
 •   Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš V mesecu februarju pričnemo s postnim časom, ki nas vabi, da se na novo zavemo lastne grešnosti in vsakdanjih razvad, ki na&sc...

   
 •   In Beseda je meso postala Mesec januar je zaznamovan z Besedo. V prvih dneh meseca spremljamo Jezusovo otroštvo; kako je nebogljeno dete zraslo v pričevalca Besede, ker on je Beseda sa...